Avgifter 2023


Avgifter, Jan-dec
Vuxen 2700kr
Student 1900kr
Pensionär 1900 kr

Tillkommer: 300kr för tävlingslicens.


Alla avgifter betalas till:
Plusgiro: 75 22 13-9

Ange namn och personnummer som betalningsinfo.


Vad kostar det om jag börjare senare än i januari?
Om du börjar senare än januari blir din kostnad vuxen eller student enligt följande:

Vuxen 270kr/månad
Student 160 kr/månad
Exempel mars-dec:
Vuxen = 10x270 kr =2700 kr.
Student = 10x160 kr = 1600 kr